רש"י על נחמיה ט לו

"הנה אנחנו עבדים" - עליה שאנחנו מעלים מס לכל העכו"ם