קטע:רש"י על נחמיה ט לג

"על כל הבא" - על כל מעשה יסוריך הרעים אשר באו עלינו