רש"י על נחמיה ט א

"ואדמה עליהם" - העלו עפר על ראשם