רש"י על נחמיה ח ט

"היום קדוש" - כי יום ר"ה הוא

"כי בוכים כל העם" - מפני שלא קיימו התורה כראוי