קטע:רש"י על נחמיה ח ג

"מן האור" - של תחלת היום

"אל ספר התורה" - היו כל העם מטים אזניהם