קטע:רש"י על נחמיה ז א

"ויפקדו" - עתה נעשו הלוים פקודים על פקידותן להיותן שוערים ומשוררים מן הלוים בב"ה