קטע:רש"י על נחמיה ו יד

"וגם לנועדיה הנביאה" - היא ושאר נביאי השקר קבלו שכר מסנבלט וחביריו כדי להפחידני בנבואת שקריהם