קטע:רש"י על נחמיה ו יב

"ואכירה" - הכרתי בדבריו שלא שלחו הקב"ה בדבר זה שאעבור עבירה מפני פחד המיתה

"כי הנבואה דבר עלי" - שהרי הוא דבר הדברים הללו עלי בשם נבואה

"שכרו" - כל אחד ואחד מהם שכרו ונתנו לו שכר להפחידני ולבטל בבנין החומה