פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על נחמיה ו יא

"האיש כמוני יברח" - בתמיה אם איש כמוני יברח ליכנס בהיכל

"לא אבוא" - לא אכנס שם מפני פחד המיתה ולא אעבור על המצוה של הקב"ה שלא יבוא ויכנס זר בהיכלו