קטע:רש"י על נחמיה ו טז

"ויהי כאשר שמעו כל אויבינו" - דבר זה שנשלם בנין החומה

"ויראו כל הגוים" - וכאשר ראו כל העכו"ם שנגמר בנין חומת העיר

"ויפלו מאד בעיניהם" - נפלו הם עצמם בעיניהם שהיו מואסים בעצמם כי נפל פחד היהודים עליהם