קטע:רש"י על נחמיה ו ח

"כי מלבך" - הרי כי במקום אלא

"בודם" - קונטרבנטאל"ש בלע"ז כמו אשר בדה מלבו