קטע:רש"י על נחמיה ו ו

"כתוב בה" - באותה אגרת

"בגוים נשמע" - שנודע לכל העכו"ם שאתה וכל היהודים חושבים למרוד

"וגשמו אומר" - גשמו הוא גשם הערבי ופתרונו כאדם שאומר לחבירו כך הוא הדבר ופלוני אומר

"כדברים האלה" - מוסב על כתוב בה ומקרא מסורס הוא והרי הוא כאילו נאמר כתוב בה כדברים האלה בגוים נשמע וגו'