קטע:רש"י על נחמיה ו ה

"את נערו" - ע"י נערו

"ואגרת פתוחה בידו" - כתב אגרת שלח לי על ידו