קטע:רש"י על נחמיה ו א

"ולא נותר בה" - בחומת העיר

"דלתות לא העמדתי" - שלא נעשו דלתות בשערי העיר