פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על נחמיה ד יז

"אין אנחנו פושטים בגדינו" - תמיד היינו זריזים במשמר

"איש שלחו המים" - מיסב על אין שלמעלה כמו (שמואל א' ב') יצא עתק מפיכם אין איש ממנו פושט בגדיו לשכב או לרחוץ אותם במים וכפל לשון הוא על אין אנחנו פושטים

"שלחו" - הפשט כמו (ויקרא ו') ופשט את בגדיו דמתורגם ושלח