קטע:רש"י על נחמיה ד טז

"איש ונערו" - כל אחד ואחד מן הבונים ובחור אחד עמו

"ילינו בתוך ירושלים" - והלילה היה להם למשמר והיום עושים מלאכה נמצא שלא היו ישנים כלום