פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על נחמיה ד ה

"ויאמרו צרינו" - כך היה נחמיה מספר והולך

"לא ידעו ולא יראו" - כך היו אומרים צרינו עלינו לא ידעו ולא יכירו ישראל בנו עד אשר נבוא פתאום לתוכם ונהרוג אותם ובדבר זה נשבות ונבטל הבנין