קטע:רש"י על נחמיה ג לו

"שמע אלהינו" - כאשר שמעתי בלעגם עלינו התפללתי תפילה זאת

"בארץ שביה" - שיגלו מעל אדמתם כאשר גלינו