קטע:רש"י על נחמיה ג לב

"ובין עלית הפנה לשער הצאן" - תחלת הבנין התחילו לבנות שער הצאן שנאמר ויבנו את שער הצאן וגו' כך היו בונין החומה מסביב בזה אחר זה