קטע:רש"י על נחמיה ג ל

"וחנון בן צלף הששי" - בנים הרבה היו לו לצלף וחנון הוא הששי

"מדה שני" - כמו שנית

"נשכתו" - כמו לשכתו לשכה אחת היתה לו שם סמוך לחומה