פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על נחמיה ג כח

"איש לנגד ביתו" - כל אחד היה בונה כנגד ביתו