פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על נחמיה ג ד

"החזיק" - לבנות הבנין