פתיחת התפריט הראשי

"ואתנה להם את אגרות המלך" - למען יתיירוני לשלום

"שרי חיל ופרשים" - שלח המלך עמי לכבודי למען אלך לשלום