קטע:רש"י על נחמיה ב ו

"ויאמר לי המלך" - בשעה שדבר אלי המלך היתה אשתו המלכה יושבת אצלו

"והשגל" - אשתו המלכה כענין שנאמר (דנייאל ח') שגלתיה ולחנתיה שכן נוהג המקרא לכתוב המלכה אצל הפלגש נשיו ופלגשיו כמו מלכות ופלגשים (שיר השירים ו')

"עד מתי יהיה מהלכך" - מתי תרצה שיהא מהלכך ומסעך

"ומתי תשוב" - ומתי דעתך לחזור

"ישלחני" - נתן לי רשות ללכת

"ואתנה לו זמן" - נתתי לו זמן לחזור