פתיחת התפריט הראשי

"ואתה אינך חולה" - והרי אין אתה חולה

"אין זה" - אין המעשה הזה כי אם רוע לב שיש בלבבך עלי להמיתני בסם המות בשתיית כוס זה

"ואירא הרבה מאד" - ונתיראתי מאד על כך שלא יעליל עלי המלך עלילה