קטע:רש"י על נחום ג י

"גם היא לגולה הלכה" - אף היא הלכה בגולה אעפ"כ גדולתה לא עמדה לפני נבוכדנצר

"רתקו" - נכבלו לשון רתוקות כסף (ישעיהו מ) עשה הרתוק (יחזקאל ז) שלשלות

"בזיקים" - שלשלאות