קטע:רש"י על נחום ב ח

"והוצב" - היא המלכה הנצבת לימין המלך כד"א (תהלים מ"ה) נצבה שגל לימינך

"גלתה הועלתה" - בגלוי הלכה בשבי והעלתה מן העיר

"מנהגות כקול יונים" - מנהגות עצמן בקינה כקול יונים המקוננים מנהגות שרימייצנ"ט בלע"ז

"מתופפות על לבבהן" - ת"י מקישות ידיהן על לבן כהקיש בתופים