קטע:רש"י על נחום ב ה

"יתהוללו" - ינהגו עצמן בשגעון

"ישתקשקון" - ת"י קל נקוש זיניהון משתמע והוא מלשון והשיקו היקבים (יואל ב) כמשק גבים (ישעיהו לג) ל' השמעת קול

"ירוצצו" - ירועעו את השומעים כברקים הללו הטורדים את הבריות כן ת"י