קטע:רש"י על נחום א ה

"הרים רעשו ממנו" - המלכים והשרים מהכשדים יפחדו מגזירתו

"ותשא הארץ" - משאת עשן