קטע:רש"י על משלי ל לב

"אם נבלת בהתנשא" - אם נתנבלת ע"י חבירך שחירפך (ס"א על ידי דבורך שחרפת וגדפת) את עצמך סופך להנשא בדבר

"ואם זמות" - בלבך להתקוטט שים יד על פה ושתוק