קטע:רש"י על משלי ל יד

"דור חרבות שיניו" - החיצונות

"מתלעותיו" - שניו הפנימיות

"ומאכלות" - סכינים