פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על משלי ל יג

"דור מה רמו עיניו" - זה גסות הרוח