קטע:רש"י על משלי ל ט

"פן אשבע" - מתוך עושר וכחשתי בהקב"ה מרוב גאוה ומהו הכחשה

"ואמרתי מי ה'" - כלומר אין אלהים

"ותפשתי שם אלהי" - להרגיל להשבע בו לשקר