קטע:רש"י על משלי ל ו

"פן יוכיח בך ונכזבת" - יוכיח על פניך שע"י תוספתך אתה בא לידי עבירה וכ"ש אם תגרע