קטע:רש"י על משלי ל ה

"כל אמרת אלוה צרופה" - מזוקקה ולא כתב דבר שלא לצורך והיה לי ליזהר