קטע:רש"י על משלי לא כה

"ליום אחרון" - ביום מותה נפטרת בשם טוב.

"ותשחק" - כל ימיה על יום מיתתה, שיהא נכבד, בשם טוב.

לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

"ליום אחרון" - אין להם להתעצב ממדת הדין, כי ינצלו ממנו, וכל ימי חייהם ישחקו ליום הדין.

מי שאינו צריך לדאוג, נופל בדבר לשון צחוק, כמו (איוב מא כא): "וישחק לרעש כידון".