קטע:רש"י על משלי לא יח

לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

"טעמה" - דיבורה.

"לא יכבה בלילה נרה" - בליל כתיב, חסר ה: בליל שימורים, שנגפו המצריים, האירה לישראל והגינה עליהם.