פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על משלי לא י

לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

לפי המשל, על התורה ולומדיה הפרשה מתבארת.

"אשת חיל" - היא התורה.

"מי ימצא" - אשרי הזוכה למצוא אותה.

"מפנינים" - מרגליות.