קטע:רש"י על משלי לא ג

"אל תתן" - אל תתיש

"לנשים חילך" - כחך