קטע:רש"י על משלי כ כט

"תפארת בחורים כחם" - כמו שתפארת בחורים כחם כן הדרת זקנים שיבה.