פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על משלי כ כה

"מוקש אדם ילע קודש" - כשאדם נכשל ונוקש בעבירות מקלקל את קדושתו כמו ושתו ולעו (עובדיה א)

"ואחר נדרים לבקר" - צריך אדם לחזור אחר קרבנות לנדור ולהביא ולבקש על נפשו