קטע:רש"י על משלי כ יז

"ערב לאיש לחם שקר" - ניאוף אשת איש

"ואחר ימלא פיהו חצץ" - אבנים דקות וכן ויגרס בחצץ (איכה ג)