קטע:רש"י על משלי כ ח

"מלך יושב על כסא דין" - יש לפרשו כנגד הקב"ה ויש לפרשו כנגד שופטי אמת