קטע:רש"י על משלי כ ה

"מים עמוקים עצה בלב איש" - הלכה בלב חכם סתומה

"ואיש תבונה ידלנה" - ותלמיד נבון בא ודלה אותה ממעיו