פתיחת התפריט הראשי

"כבוד לאיש שבת מריב" - לנוח ממריבה וכל אויל שאינו שבת מריב תגלה קלונו