קטע:רש"י על משלי כט כג

"יתמוך כבוד" - יקרב אל הכבוד ותומך בו תמיד