פתיחת התפריט הראשי

"יתמוך כבוד" - יקרב אל הכבוד ותומך בו תמיד