פתיחת התפריט הראשי

"מפנק מנער עבדו" - יצר הרע

"מנון" - שליט וכן לפני שמש ינון שמו (תהלים עב) וכן כל נין שבמקרא שהנין קם תחת אביו לשלוט בנכסיו