קטע:רש"י על משלי כט יג

"ואיש תככים" - איש מזימות בעל תורה ורבותינו (תמורה טז ויקרא רבה פ' ל"ד) פירשו תלמיד שאמר לרב השניני פרק א' ומלמדו