קטע:רש"י על משלי כט א

"מקשה עורף" - מלשמוע

"פתע ישבר" - מהר ישבר