קטע:רש"י על משלי כח כז

"נותן לרש" - צדקה

"(אין מחסור" - להרבות לו צדקה סא"א) וכן הרב שאינו מונע תורה מפי התלמיד